close
menu

Årets tjänsteman

Att ha bra kontaktytor gentemot offentlig sektor är avgörande för att näringslivet skall kunna växa och utvecklas. Därför är det naturligt att en företagarförening varje år sätter fokus på och premierar detta genom att dela ut priset Årets tjänsteman.

Priset tilldelas varje år ”en tjänsteman i offentlig sektor som utmärkt sig genom ett gott bemötande. En person som är lättillgänglig för medborgare och som utmärker sig genom kunnighet och är professionell i sin yrkesroll”.

På bilden ovan syns 2017 års vinnare Anders Buskas, miljö- och hälsa, tillstånd, Region Gotland

Priset delas ut av Tillväxt Gotland.