close
menu

Årets tillväxtföretag

Vi vill uppmuntra och lyfta fram de gotländska företag som vågar växa, men vi vill också sätta ljuset på hållbar tillväxt i det gotländska näringslivet. Priset baseras på definitionen ”hållbar tillväxt”.  

Vi har valt att använda oss av Tillväxtverkets definition av hållbar tillväxt. Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. Årets tillväxtföretag på Gotland ska alltså inte bara växa ekonomiskt, utan måste också ha en social och miljömässig grund att stå på. Samspelet mellan de rent ekonomiska, de sociala och hållbarhetsaspekterna resulterar i ett företag som växer på ett hållbart sätt. En inkluderande tillväxt motverkar ojämlikhet och utanförskap och möter sociala utmaningar med nya lösningar och entreprenörskapet som verktyg. En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar genom smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi. Den ekonomiska tillväxten definierar vi enligt följande variabler:
1. Omsättning över 3 mkr exklusive moms
2. Minst 3 anställda
3. Ökat sin omsättning med minst 50% det senaste året
4. Ökat sin omsättning varje år de senaste 3 åren
5. Ett positivt resultat de senaste 3 åren
6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner .

Uppgifter om ekonomiska kriterier kommer att fås genom sökning i UC:s databas bland företag registrerade på Gotland. Utifrån en lista på de 9 företag som uppfyller de ekonomiska kriterierna kommer vi sedan att bedöma huruvida dessa företag även kan sägas ha en inkluderande och grön tillväxt enligt definitionen ovan. Priset kommer att delas ut årligen på Gotlands Företagardag av företagarföreningen Tillväxt Gotland. Tillväxt Gotland är också instiftare av priset. Urvalet av företag kommer att ske enligt ovan i samarbete med Almi företagspartner på Gotland.

De som kan vinna priset för årets tillväxtföretag i år är:
Lottery Innovation Gotland AB
Jola Maskinstation Aktiebolag
Dick’s Guld & Silver AB
Ahlqvists Brunnsborrning Aktiebolag
Fröjelgården AB
Gotlands Åkericentral AB
Broströms Gotland AB
Widegrens Gård Aktiebolag
Alvar Hallgren Bygg AB