close
menu

Årets tillväxtföretag

Vi vill uppmuntra och lyfta fram de gotländska företag som vågar växa, men vi vill också sätta ljuset på hållbar tillväxt i det gotländska näringslivet. Priset baseras på definitionen ”hållbar tillväxt”.  

Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. Samspelet mellan de rent ekonomiska, de sociala och hållbarhetsaspekterna resulterar i ett företag som växer på ett hållbart sätt.

En inkluderande tillväxt motverkar ojämlikhet och utanförskap och möter sociala utmaningar med nya lösningar och entreprenörskapet som verktyg. En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar genom smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi. Den ekonomiska tillväxten definieras enligt följande variabler:

1. Omsättning över 3 mkr exklusive moms
2. Minst 3 anställda
3. Ökat sin omsättning med minst 50% det senaste året
4. Ökat sin omsättning varje år de senaste 3 åren
5. Ett positivt resultat de senaste 3 åren
6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner .

Priset delas ut årligen på Gotlands Företagardag av näringslivsorganisationen Tillväxt Gotland som också är också instiftare av priset.

På bilden ovan 2017 års vinnare Widegrens gård AB