close
menu

Länsförsäkringar på Gotland kliver in som prisutdelare av förra årets nyinstiftade pris – Årets hållbara tillväxtföretag. De bidrar, förutom med sin kompetens i juryn, med en prissumma på hela 100 000 kronor.

Men tillväxt är så mycket mer än bara kronor och ören – den ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I och med denna förändring kommer priset också att byta namn. Det nya namnet blir Durabel. För att kunna bli årets Durabel är det flera aspekter juryn tittar på. Så här står det om kriterierna:

En inkluderande tillväxt motverkar ojämlikhet och utanförskap och möter sociala utmaningar med nya lösningar och entreprenörskapet som verktyg. En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar genom smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi.

Den ekonomiska tillväxten definierar vi enligt följande variabler:

1. Omsättning över 3mkr exklusive moms

2. Minst 2 anställda

3. Ökat sin omsättning varje år de senaste 3 åren

4. Ett positivt resultat de senaste 3 åren

5. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

För Länsförsäkringar Gotland är det aspekter av företagande som har varit ledstjärnor i alla tider och det gjorde att det var självklart för dem att kliva in som sponsor av priset. Så här förklarar företages bankchef, Mikael Swensson, hur de ser på hållbar tillväxt:

– Varför vill ni dela ut det här priset? Länsförsäkringar Gotland fyller faktiskt 190 år i år. Nu är inte det anledningen till att vi delar ut pris till årets Durabel men det säger något om vad vi står för. Vi har gått sida vid sida med det gotländska samhället under en lång tid och kommer att göra så även i framtiden. Hållbar tillväxt är en av våra hörnstenar och därför känns det såklart naturligt att lyfta andra som jobbar för Gotlands bästa.

  – Vad är hållbar tillväxt? Den frågan är inte helt lätt att svara på men för oss innebär det att inte bara se till den ekonomiska tillväxten här och nu, utan även att skapa miljömässigt och socialt hållbara lösningar för kommande generationer. Det handlar om att ta ansvar. 

– Hur mår det gotländska näringslivet, när det kommer till hållbar tillväxt? Jag tycker att vi är på god väg. Det finns hur mycket som helst att göra i den frågan men jag upplever att intresset och förståelsen blir större hela tiden. Frågan är dock svår och därför är det viktigt att lyfta fram goda exempel och inspirera andra till att utvecklas. Där kan detta pris göra stor skillnad.

– Hur hållbara är Länsförsäkringar i sin tillväxt? Jag skulle säga att hållbar tillväxt ligger i vår identitet. Då tänker jag inte bara på miljöarbetet eller på vårt engagemang i lokalsamhället utan även på själva kärnan i vår verksamhet. Det är en kärna som bygger på ömsesidighet och där drivkraften är trygghet snarare än maximal vinst. Det har fungerat under en lång tid och jag är övertygad om att det är hållbart även för framtiden.

I juryn sitter: Svenskt Näringsliv, Regionchef Kristen Åkerman . Almi företagspartner, VD Juliana Falke . Region Gotland, Chef hållbar tillväxt Nils-Erik Sehlin . Tillväxt Gotland, Verksamhetsledare Roger Hammarström . Länsförsäkringar, bankchef  Mikael Swensson . Länsförsäkringar, Chef försäkring Martin Becker

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.