close
menu

Region Gotland är inte bara byråkrater och politiker – regionen är alla vi gotlänningar och inte minst alla företagare. Regionen kommer till Företagardagen för att lyssna och för att berätta.

– Region Gotland ställer upp med ett starkt lag med kunskap som spänner över flera utvecklingsområden. Vi vill under dagen både hämta in företagarnas utvecklingstankar och ta tillfället att presentera aktuella planer och idéer om exploatering, varumärket Gotland, kompetensförsörjning och annat. Vi vill även att känslan av ett gemensamt ansvar stärks ytterligare, säger näringslivsstrategen, Johann Malmström.

Han ser vikten av dialog med det gotländska näringslivet. För att kunna utvecklas och gå framåt behövs förståelse för varandras förutsättningar och för förståelse behövs mötesplatser.

– Vi behöver öka vår kompetens om företagarnas vardag och tillsammans bli överens om hur långt vi kan nå. För vi vill väl alla att Gotland skall ha attraktionskraft i världsklass, säger Johann Malmström.

För Johann Malmström är det gotländska näringslivet viktig del i att nå de mål som Region Gotland har satt upp för framtiden.

– Gotländska företagare är vår viktigaste resurs för en stark tillväxt på ön och det är viktigt att vi skapar den infrastruktur företagen behöver för att kunna växa. Det är ett ekosystem i sig som kopplar ihop näringsliv med att bo och leva på Gotland. Skattekraften ökar och befolkningskurvan, säger han.

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.