close
menu

Det går inte att nämna GEAB utan att ta upp sommarens strömavbrott. Under företagardagen kommer de finnas på plats för att svara på frågor och hjälpa företagare som drabbats.

– Vi vill under dagen berätta vad som hände under sommaren. Men framförallt hjälpa företagarna som är på plats med eventuella skadeståndsanmälningar och förklara vad som gäller. Vi vill också berätta vad det stora jobbet vi gjort i Ygne gör för elförsörjningen i framtiden och hur det påverkar företagarna, säger GEABS marknadschef, Johan Granath.

Han betonar hur viktigt näringslivet är för Gotland.

– Det är otroligt viktigt för att Gotland ska vara en fantastisk plats att leva och bo på, för utan företag stannar utvecklingen, säger han.

Han ser också fram emot en företagardag som genomsyras av årets tema: ”Mer snack, mer verkstad”.

– Utan dialog och samarbeten mellan människor, företag och organisationer kommer det aldrig bli någon verkstad. Så man ska inte underskatta snacket! Därför ser jag mer än tidigare fram mot dagen då vi äntligen får prata och inte bara vara i en verkstad, säger Johan Granath.

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.