close
menu

Destination Gotland arbetar efter ledordet tillsammans. Tillsammans med gotländska näringslivet kan regionen lyfta och göra Gotland attraktivt även utanför sommarsäsongen.

Tillsammans är starkare än ensamma.

– Destination Gotland arbetar tillsammans med andra aktörer få saker gjorda. Vi stödjer olika samarbeten och bidrar så mycket vi kan för att utveckla lokala näringar, säger Adam Jacobsson, försäljnings- och marknadschef på Destination Gotland.

På företagardagen kommer Destination Gotland berätta om framtidssatsningar och ge exempel på nya samarbeten.

– Dessutom kan vi berätta om de resultat vi redan uppnått, framförallt när det gäller vår satsning på Tyskland, säger Adam Jacobsson.

Adam Jacobsson poängterar också de närvarar på Företagardagen för att nätverka och lyssna på andra.

– Vi hoppas kunna hitta nya samarbeten och få nya kontakter. Vi vill visa att vi gärna är med och startar nya samarbeten för att på sikt bidra till en längre besökssäsong, säger Adam Jacobsson. Vi ser oss som en del av näringslivet och nyckeln till framgång heter samarbete. Tillsammans kan vi jobba för att bredda och fördjupa besöksnäringen.

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.