close
menu

Cementa har stora planer för framtiden. För att planerna ska bli verklighet krävs det både snack och verkstad, förklarar Kerstin Nyberg, miljöchef på Cementa .

– Vi gillar verkstad – på många olika sätt. Vår mekaniska verkstad är den största avdelningen på Cementa och vi har ungefär 70 medarbetare som är mekaniker, ingenjörer, elektriker eller på annat sätt arbetar med underhåll. Vi gillar också ordet verkstad när vi sätter alla våra planer i verket, till exempel i projektet Slite 75 2.0, som en vidareutveckling av ett tidigare projekt vi har tagit i mål. Nu ska vi nå en omställning till alternativa bränslen till 75 % från nuvarande nivå på cirka 60 %. Men, för att nå en omställning i den storleken kräver det mycket snack i form av kommunikation, utbyte av kunskap och tankar och implementering av såväl ny utrustning som nya metoder i verksamheten. Snack och verkstad hänger ihop, det är genom båda delarna vi kan göra resultat, säger Kerstin Nyberg.

Det är svårt att hitta en gotlänning som inte har en relation till, eller åsikt om Cementa. Deras verksamhet skapar jobb och väcker debatt. På Företagardagen har ni chansen att möta representanter för företaget och ställa era frågor direkt till dem.

– Vi vill gärna ha gotlänningarnas idéer om vad man kan göra med våra täkter när vi ska efterbehandla dom. Vi vill också ge gotlänningarna en chans att få svar på sina frågor om vår verksamhet och vad den bidrar med. På lokal nivå är vattenförsörjning och hur våra täkter kan bidra till ökad biologisk mångfald något vi har arbetat långsiktigt med. De flesta har simmat i något av de gotländska kalkbrotten, men kanske inte vet vad kalkbrotten kan bidra med förutom härliga sommarbad På nationell nivå är det många som känner till vårt miljöarbete och hur vi tar branschen framåt i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen. Cementas vision är att skapa en cement som är koldioxidneutral under betongens livstid och vi siktar på att vara i mål 2030., säger Kerstin Nyberg.

Hon hoppas också att de möten som Företagardagen bjuder på ska leda till att ännu fler nya idéer, som i sin tur kanske blir verkstad någon gång.

– På Gotland finns det fantastiska människor och företag. När vi samlas kommer vi att byta idéer med varandra, i stort och smått. Vi hoppas att vi kommer få med oss idéer, synpunkter på förbättringar att själva implementera, eller som vi kan sprida vidare till entreprenörer som kommer till oss i Slite från Gotland och hela världen. Vi hoppas också att andra får med sig tankar och ger sina inspel på vårt arbete med hälsa och säkerhet, hållbarhet, samarbete med aktörer i Slite så som Slite Strandby och Slite Utveckling eller hur vi samarbetar med Uppsala Universitet och Region Gotland för kompetensförsörjning. Samarbete är viktigt och genom Tillväxt Gotland har vi fina möjligheter att samarbeta inom olika sektorer – för vår del inom industrin. Att samarbeta över olika sektorer berikar minst lika mycket, säger Kerstin Nyberg.


Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.